Oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku - FEDOR Auto s.r.o.+420 582 330 596obchodak@fedorauto.cz
ASNU Classic
ASNU Junior
GDI Box
GDI-LPG Box
Piezo Box
2 Stroke GDI Box
Ultrazvukové myčky
Provozní kapaliny
Logo

Průvodce technologií ASNU

Následující prezentace je úvodem do diagnostiky vstřiků, testování a servisu vstřikovacích ventilů jako součástí diagnostického testovacího postupu. „Diagnostika vstřiků“ je koncepce, jejímž autorem je Philip Ellisdon a která je registrovanou značkou společnosti ASNU Corporation Europe Ltd.

Pochopení základních principů

Když byl vyroben první benzínový motor, vyžadoval ke své funkci tři prvky: vzduch, palivo a zapalování. Od té doby se na těchto požadavcích nic nezměnilo. Změnil se pouze způsob jejich přívodu, dodávané množství a načasování a řízení jejich přívodu.

Výroba motorových vozidel od roku 2002 dále

Veškerá vozidla s benzínovými motory, které se v současnosti vyrábějí, mají společnou jednu důležitou skutečnost: VŠECHNY musejí splňovat požadované emisní hodnoty výfukových plynů. Kontroly emisí budou stále přísnější. Automobily mají zelenou budoucnost.

Výroba motorových vozidel - jedna norma pro všechny země

Všichni výrobci vozidel standardizují svůj výrobní program, tzn. že BMW nebo Mercedes nevyrábějí jedno vozidlo pro Dálný Východ, jiné pro Střední Východ, jiné pro Evropu a Jiné pro Severní Ameriku. Vyrábějí jedno vozidlo, které splňuje nejpřísnější emisní normy a které bude pro jednotlivé země stejné. Má-li určitá země problém související s emisemi/motorem, který jiná země nemá, potom se nejedná o chybu výrobce ale o chybu dané země.

Ve spalovací komoře

Ve spalovací komoře
  • maximální spálení = minimální znečištění
  • minimální spálení = maximální znečištění

Arogance, neznalost nebo nezájem ?

Poslední generace benzínových vstřikovacího motorů je zkonstruována a pracuje s neuvěřitelně malými tolerancemi. Tyto motory jsou založeny na komponentech, které fungují na základě velice přesných nastavení, milisekund, milivoltů a miliampérů. Během diagnostického testu zkoušejí technici komponenty na velkou přesnost tak, že u nich mění jejich mikroskopické militolerance.

Emise jsou nespálené palivo !

Vstřikovací ventily jsou komponenty, které provádějí otevření a zavření v milisekundových intervalech a dodávají palivo v mililitrových množstvích. Proč tedy výrobci vozidel nikdy nedoporučují kontrolovat tolerance vstřikovačů? Správné množství benzínu není pouze důležité. Pro správný a účinný chod benzínového motoru je rozhodující.

Proč výrobci nedoporučují testování a servis vstřikovačů??

Určení znečišťující látky

Benzínový spalovací motor vyžaduje ke správné funkci tři prvky:

VZDUCH - ZAPÁLENÍ - PALIVO

Důležitý je správný přívod všech tří prvků, ale pouze jeden z nich je znečišťující látka - PALIVO. Správný přívod, správná distribuce a správný rozprach nejsou alternativa ale nutnost. Vítejte ve světě DIAGNOSTIKY VSTŘIKŮ.

+420 582 330 596
obchodak@fedorauto.cz
Logo
CMS Emedium Production s.r.o.